Przedstawiamy drobną część publikacji prasowych na temat Stowarzyszenia. Prosimy naszych członków i sympatyków o nadsyłanie materiałów prasowych do umieszczenia (z podaniem źródła) na adres tecza@idn.org.pl . Dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2019-05