Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością

Kurs 30 godzinny realizowany podczas trzech sesji weekendowych, dla rodziców, opiekunów, kadry merytorycznej i wolontariuszy opiekujących się dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Zachęcamy do przesyłania wstępnego kart zgłoszenia ułatwiających kontakt i zawiadomienie o kursach nieodpłatnych o podobnej tematyce.

Kurs odbędzie się po zebraniu grupy uczestników!

Koszt kursu 400 zł.

Karta zgłoszenia na kurs

Program kursu:

  • Zagadnienia prawne związane z pomocą społeczną w odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
  • Udzielanie pierwszej pomocy dziecku niepełnosprawnemu.
    Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym o różnym stopniu dysfunkcji.
  • Metody pracy z dzieckiem trudnym (ADHD, autyzm, zachowania buntownicze).
    Komunikacja alternatywna.
  • Warsztaty praktycznej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, z uwzględnieniem zagadnień higieny osobistej.
  • Żywienie za pomocą stomii.

 

Miejsce szkolenia: Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie ul. Kopińska 6/10. Organizator zapewnia dobre warunki nauki w małych grupach.

Zaświadczenie: Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kontakt: Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza” Warszawa ul. Kopińska 6/10 tel./fax 22 822 03 44; www.tecza.org; e-mail:tecza@idn.org.pl

Zapisy: Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres : CKK „Tęcza”02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10.