Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik działu księgowości

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • księgowanie dokumentów,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • wystawianie i księgowanie rachunków wystawianych na kontrahentów w programie finansowo-księgowym,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • rozliczanie dotacji, darowizn otrzymanych od instytucji zewnętrznych,
 • prowadzenie ewidencji kasowej.

Wymagania:

 • samodzielność, dokładność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność obsługi komputera i poczty e-mail,
 • znajomość pakietu Office: Word i Excel,
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania organizacji pożytku publicznego

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,
 • w budynku brak windy,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole, współpracę z kadrą osób z wieloletnim doświadczeniem,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • pracę w dogodnej lokalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego na adres: p.strzelczyk@tecza.org

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. W przesłanej informacji prosimy o dopisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnej z RODO.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów/kandydatek. Nabór może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.