Mazowiecka KAS spełnia nasze marzenia!
– Koncentrator tlenu oraz
– magiczne dzwonki i wiele innych upominków,
podarowali podopiecznym warszawskiego Stowarzyszenia „Tęcza” przedstawiciele Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie.

Uśmiechy dzieci to nagroda dla pracowników i funkcjonariuszy za udział w tegorocznej akcji pomocowej „Weź opłatek, podziel się radością”
Sprzęt pomoże dzieciom mającym problemy z oddychaniem.
To kolejny raz, kiedy pomoc od Mazowieckiej KAS trafia do @Stowarzyszenia Tęcza.
W tym roku wśród najbardziej potrzebnych „prezentów” znalazł się koncentrator tlenu. Wśród podopiecznych naszego Ośrodka, są dzieci które potrzebują natychmiastowego podania tlenu aby uratować życie.

 

 

 

 

 

Do ośrodka trafia coraz więcej dzieci cierpiących na dysplazję oskrzelowo-płucną i niewydolność oddechową. Wynika to z przewlekłych chorób małych podopiecznych „Tęczy”, będących najczęściej następstwem podstawowej choroby, czyli mózgowego porażenia dziecięcego.
Koncentrator tlenu to urządzenie przenośne, przewożone na kółkach, a tlen pobierany jest bezpośrednio z powietrza. Nie trzeba ciągle doładowywać butli tlenowych i możliwe jest natychmiastowe podanie tlenu potrzebującemu dziecku.
Dzięki zaangażowaniu pracowników i funkcjonariuszy KAS udało się zakupić nie tylko tak niezbędne urządzenie, ale zebrane środki pozwoliły również na zakup dwóch zestawów dzwonków relaksacyjnych. Jeden z nich trafił do przedszkola działającego przy Stowarzyszeniu, a drugi do Poradni wczesnej interwencji Tęczy. Terapeuci „Tęczy” wiedzą, że mają one „magiczną” moc – wyciszają nadmiar emocji u dzieci, zmęczonych całodniową, intensywną rehabilitacją.
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie pomaga Stowarzyszeniu również w inny sposób. Od kilku lat zbiera zużyte baterie, ze sprzedaży których uzyskane środki wspierają codzienną działalność Ośrodka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazałe wsparcie!

P.S. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anette, dziękujemy za pamięć i radość jaką Pani niesie.