Ruszył portal edukacyjno-informacyjny poświęcony koncepcji środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pionierskiego w skali kraju rozwiązania.

Portal www.kregiwsparcia.pl będzie pełnić szereg różnych funkcji, w tym przede wszystkim stanowić będzie bazę wiedzy wspierającą projekt „Bezpieczna Przyszłość”. Portal w całości poświęcony jest koncepcji środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI), czyli stworzenie szansy na życie w swoim naturalnym środowisku osobie z NI w chwili, kiedy najbliżsi opiekunowie odejdą. Do tego potrzebne jest stworzenia wokół osoby przyjaznego kręgu wsparcia oraz zaplanowanie i zabezpieczenie sytuacji prawnej, finansowej czy mieszkaniowej.

Adresatami portalu są w szczególności: rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele instytucji, organizacji wspierających, placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; lokalni sojusznicy – pracownicy socjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, wolontariusze, sąsiedzi, specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, lekarze; przedstawiciele władz lokalnych – sojusznicy, partnerzy projektu oraz osoby z niepełnosprawnością.

Dla rodziny, która opiekuje się osobą z niepełnosprawnością intelektualną strona będzie pełnić rolę edukacyjną, wprowadzającą w temat: koncepcji kręgów wsparcia, budowanie bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną jeszcze za życia jej rodziców czy opiekunów. Poprzez prezentowanie dobrych przykładów i doświadczeń innych rodzin portal będzie miał też rolę wspierającą. A dla osób działających w kręgach –będzie stanowił platformę wymiany doświadczeń.

Istotnym zadaniem portalu jest rozpowszechnienie nie tylko samej idei kręgów wsparcia, ale również koncepcji środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o lokalne zasoby danego miasta, gminy, wsi. Na portalu zamieszczone są materiały edukacyjne: Poradnik ABC w kierunku udanego życia, podręcznik „Bezpieczeństwo i ochrona. Sześć kroków do udanego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz opracowany przez grono ekspertów Model „Bezpieczna Przyszłość”, które razem tworzą całościową koncepcję wraz z wytycznymi jak wdrożyć projekt w danej społeczności.

Program „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” realizowany jest we współpracy czterech organizacji: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (lider projektu), Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza i Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami lokalnymi. Projekt realizowany jest na terenie Polski w ośmiu społecznościach: Gdańsk, Biskupiec, Goleniów, Ostróda, Elbląg, Jarosław, Nidzica, Suwałki.

Strona dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona jest w widget dostępności UserWay – wtyczka dostępności z opcją kontrast, rozmiar tekstu, kursor, nawigacja po klawiaturze, nasycenie kolorów, czytelne czcionki.

Program i Portal powstał w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redaktorem portalu jest Stowarzyszenie „Tęcza”.

 

Więcej na www.kregiwsparcia.pl