Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, oraz Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 85/3/2020 i zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy iż:

– zajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, Przedszkolu oraz w Dziennym Ośrodku Wsparcia „Sokrates” będą zawieszone od dnia 16 do 25 marca (włącznie),
12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia, a jedynie działania opiekuńcze – dyżur placówek,
– Nauczyciele, opiekunowie, rehabilitanci i inny personel pozostają w gotowości do pracy.

 

Odwołujemy drugą sesję kursu “Funkcjonalna ocena i usprawnianie widzenia dzieci słabo widzących”, która miała się odbyć w dniach 14-15 marca w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie ul. Kopińska 6/10. Następny proponowany termin to 18-19 kwietnia br. który potwierdzimy oddzielnym mailem.

W przypadku zmian będziemy Państwa informować kolejnymi komunikatami na stronie www.tecza.org

Informacja Stowarzyszenia Tęcza 

Uchwała Stowarzyszenia Tęcza 

 

Przypominamy również profilaktycznie o
Częstym myciu rąk przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Warszaw 11.03.2020 r.