Szanowni Państwo,

Od 8 czerwca zostaje wznowiona działalność

– Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (obie lokalizacje: ul. Kopińska 6/10, ul. Leonarda 12),
– Rehabilitacji Stacjonarnej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Od 15 czerwca zostaje wznowiona działalność

– Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES (ul. Leonarda 12)
oraz innych bezpośrednich działań z osobami z niepełnosprawnością (realizowane projekty).
O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że stosujemy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące terenie wszystkich placówek, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wsparcie w sprawach bieżących, a także w sytuacjach wyjątkowych, szczególnych, losowych można uzyskać pod numerami telefonów :

tel. 512 077 035 – dyrektor Przedszkola i ORW,
tel. 512 077 031 – pracownik socjalny,
tel. 510 256 056 – kierownik Ośrodka Leonarda;
tel. 512 800 088 –  pielęgniarka Ośrodek Kopińska
tel. 512 077 032 –  sekretarka medyczna Ośrodek Kopińska (recepty, zlecenia na wyroby medyczne)

tel. 512 077 030 –  pielęgniarka Ośrodek Leonarda (recepty, zlecenia na wyroby medyczne)

Maile kontaktowe: A.Witarzewska@tecza.org; ; H.Gasik@tecza.org; K.Baczar@tecza.org

W trosce o kondycję psychiczną w tej trudnej sytuacji, jaką jest  zawieszenie działalności naszych Ośrodków, do Waszej dyspozycji pozostają nasi psychologowie:

Rodziców podopiecznych Ośrodka Leonarda (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES)
zapraszamy do kontaktu z psychologiem Panią Julią, psychologleonarda@tecza.org

Rodziców podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza  oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ul. Kopińskiej
6/10 zapraszamy do kontaktu z psychologiem Panią Oleną – adres mailowy: psychologkopinska@tecza.org

Rodziców dzieci pozostających pod opieką Poradni przy ul. Nowolipie 13/15 zapraszamy do kontaktów z psychologami prowadzącymi (adresy w zakładce ośrodki/poradnia)

Do Państwa dyspozycji pozostają również  nasi terapeuci widzenia Dorota, Magda, Ewa, Kasia terapiawidzeniakopinska@tecza.org

Warszawa, 8 czerwca 2020 r.