Aktualności

KOMUNIKAT – organizacja pracy ośrodków w dniach 25 marca – 10 kwietnia

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem stanu  epidemii  w Polsce, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

A także w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, Zarząd Stowarzyszenia Tęcza przedłuża decyzję o zawieszeniu na okres od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 działalności placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:

– Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza (ul. Kopińska 6/10);

– Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji przy ul. Nowolipie 13/15 oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

– Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (obie lokalizacje: ul. Kopińska 6/10, ul. Leonarda 12);

– Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES (ul. Leonarda 12)

oraz innych bezpośrednich działań z osobami z niepełnosprawnością (realizowane projekty).

Do dnia 10 kwietnia (włącznie) odwołane zostają wszystkie zajęcia w ośrodkach, wizyty, działania opiekuńcze i edukacyjne.

***

Jednocześnie informujemy, że będziemy służyli informacjami i wsparciem w sprawach bieżących, a także w sytuacjach wyjątkowych, szczególnych, losowych:
tel. 512 077 029, 512 077 035 – dyrektor Przedszkola i ORW,
tel. 512 077 031 – pracownik socjalny,
tel. 510 256 056 – kierownik Ośrodka Leonarda;
maile kontaktowe: A.Witarzewska@tecza.orgH.Gasik@tecza.orgK.Baczar@tecza.org.

W trosce o kondycję psychiczną w tej trudnej sytuacji, jaką jest zawieszenie działalności naszych Ośrodków, do Waszej dyspozycji pozostają nasi psychologowie.

Rodziców podopiecznych Ośrodka Leonarda (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES) zapraszamy do kontaktu z psychologiem:
Panią Julią, tel. 512 077 030, pon. – pt od 10.00 do 14.00.

Rodziców podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ul. Kopińskiej 6/10 zapraszamy do kontaktu z psychologiem:
Panią Oleną – adres mailowy: psychologkopinska@tecza.org

Rodziców dzieci pozostających pod opieką Poradni przy ul. Nowolipie 13/15 zapraszamy do kontaktów z psychologami prowadzącymi.

Do Państwa dyspozycji pozostają również nasi terapeuci widzenia:

Dorota, Magda, Ewa, Kasia: terapiawidzeniakopinska@tecza.org 

 

Warszawa, 23.04.2020 r.

Aktualności

Komunikat