Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, a w szczególności osób z niepełnosprawnością – podopiecznych Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia Tęcza podejmuje decyzję (uchwała) o zawieszeniu na okres od 16 do 25 marca 2020 działalności placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:

– Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza (ul. Kopińska 6/10);

– Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji przy ul. Nowolipie 13/15 oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

– Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (obie lokalizacje: ul. Kopińska 6/10, ul. Leonarda 12);

– Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES (ul. Leonarda 12)

oraz innych bezpośrednich działań z osobami z niepełnosprawnością (realizowane projekty).

Do dnia 25 marca odwołane zostają wszystkie zajęcia w ośrodkach, wizyty, działania opiekuńcze i edukacyjne.

 

Jednocześnie informujemy, że będziemy służyli informacjami i wsparciem w sprawach bieżących, a także w sytuacjach wyjątkowych, szczególnych, losowych:
tel. 512 077 029, 512 077 035 – dyrektor Przedszkola i ORW,
tel. 512 077 031 – pracownik socjalny,
tel. 510 256 056 – kierownik Ośrodka Leonarda;
maile kontaktowe: A.Witarzewska@tecza.org; H.Gasik@tecza.org; K.Baczar@tecza.org.

Uchwała Zarządu z dnia 12.03.2020 r.

Ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację, informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Warszawa, 13.03.2020 r.