Dziś w Warszawie obradujemy wraz z Forum na rzecz Osób z Wieloraką Niepełnosprawnością. Rozmawiamy ze stroną rządową o zmianach systemowych, które ułatwią funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z głęboką niepełnosprawnością.

Razem z Fundacją ArkadiaStowarzyszenie Na TakBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z gośćmi z niemieckiej organizacji Evangelisches Johannesstift pracujemy nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych.

Goście z Niemiec mieli również okazję odwiedzić nasz Ośrodek dla młodzieży i dorosłych SOKRATES.