XXIV OSPAR odbył się tradycyjnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na Auli im. Janusza Korczaka w ciągu całego dnia mogliśmy uczestniczyć w występach artystycznych dzieci i młodzieży z rożnych placówek specjalnych – opiekuńczych, zakładów poprawczych, ośrodków wsparcia, instytucji wychowawczych.
Grudniowa impreza, której oficjalna nazwa brzmi Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji to przegląd twórczości artystycznej, który daje możliwość zaprezentowania dokonań osób z placówek specjalnych – opiekuńczych, zakładów poprawczych, ośrodków wsparcia czy instytucji wychowawczych.

Od początku swego zaistnienia OSPAR cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony różnorodnych ośrodków oraz studentów. Sprawia to, że na przestrzeni minionych lat w imprezie wzięło udział już ponad 200 różnorodnych placówek z terenu całego kraju.

Idea OSPAR-u wpisuje się w istotę tzw. twórczej resocjalizacji, której celem praktycznym jest przemiana tożsamości indywidualnej i społecznej nieprzystosowanej młodzieży przez stymulowanie rozwoju jej struktur twórczych, wyposażenie w nowe indywidualne kompetencje. Jest miejscem, w którym w praktyce realizują się cele arteterapii, będącej twórczym procesem wykorzystującym zasoby młodego człowieka, pozwalającym mu na harmonijne łączenie zmysłów z intelektem w przeżywaniu siebie i świata, w redukowaniu napięć i otwieraniu się. Umożliwia również studentom zgłębiającym arkana przyszłej pracy poznać w wymiarze praktycznym elementy kulturotechniki.

Występy sceniczne podopiecznych różnego typu placówek opiekuńczych, wychowawczych i poprawczych, wspólnie na jednej dużej warszawskiej scenie – dają bezcenne przeżycie dla dzieci i nierzadko ich najbliższych.

XXIV Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR patronowali: Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy oraz Rektor APS.

Dziękujemy za zaproszenie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image