Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących

Kurs weekendowy dla rodziców, opiekunów, kadry profesjonalistów i wolontariuszy zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami wzrokowymi.

Terminy sesji:

Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z przykrością informuje, że w bieżącym roku kurs „Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Szkolenie odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń

Informację o konkretnym terminie prześlemy oddzielnym zawiadomieniem.

Liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do przesyłania wstępnych kart zgłoszenia.

Koszt kursu 600 zł.

Karta zgłoszenia na kurs

Program kursu z zakresu funkcjonalnej oceny i terapii widzenia dzieci słabo widzących:

 • Wprowadzenie – założenia rehabilitacji wzroku słabo widzących.
 • Podstawowe elementy anatomii i fizjologii układu wzrokowego.
 • Częściej występujące schorzenia układu wzrokowego i ich następstwa funkcjonalne.
 • Czynniki które maja wpływ na funkcjonowanie wzrokowe ( model funkcjonowania wzrokowego Ann Corn).
 • Rozwój zdolności widzenia – warunki prawidłowego rozwoju widzenia; kolejność pojawiania się funkcji wzrokowych i zachowań kierowanych wzrokiem.
 • Zaburzenia w rozwoju poszczególnych funkcji wzrokowych; wpływ zaburzeń widzenia na rozwój poznawczy i motoryczny dzieci słabo widzących.
 • Funkcjonalna ocena widzenia – cele i warunki przeprowadzania funkcjonalnej oceny widzenia u dzieci, analiza dokumentacji okulistycznej i psychologicznej.
 • Obserwacje i testy Lei Hyvarinen służące do oceny funkcjonalnego widzenia u dzieci we wczesnym okresie rozwoju.
 • Wczesna komunikacja z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym – warsztaty.
 • Przykładowa diagnoza funkcjonalna dzieci z rodzimej placówki.
 • Ocena i modyfikacja otoczenia pod kątem potrzeb dzieci słabo widzących.

Miejsce szkolenia: Ośrodek dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie ul. Kopińska 6/10 organizator zapewnia pomoce dydaktyczne, dobre warunki nauki, dostęp do pracowni terapii widzenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Zaświadczenie: Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kontakt: Centrum Kształcenia Kadr „Tecza” Warszawa, ul. Kopińska 6/10 tel./fax 22 822 03 44; www.tecza.org; e-mail: tecza@idn.org.pl

Zapisy: Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres CKK „Tęcza”: 02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube   
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. Tęczowa Gazetka 2022-02