Kurs: “Funkcjonalna ocena widzenia dzieci słabowidzących” – czas trwania kursu 16 godzin

Kurs weekendowy dla rodziców, opiekunów, kadry profesjonalistów i wolontariuszy zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami wzrokowymi.

Termin kursu: 1-2 października 2022 r.

Program kursu

  1. Podstawowe elementy anatomii i fizjologii układu wzrokowego
  2. Schorzenia wzroku często występujące w grupie dzieci słabowidzących
    i ich konsekwencje funkcjonalne, wady wzroku.
  3. Rozwój zdolności widzenia – warunki prawidłowego rozwoju widzenia; kolejność pojawiania się funkcji wzrokowych i zachowań kierowanych wzrokiem.
  4. Zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowych i ich wpływ na rozwój poznawczy i motoryczny dzieci słabowidzących.
  5. Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci słabowidzących – kolejność i sposób postępowania podczas oceny funkcji wzrokowych u małych dzieci
    i dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, narzędzia wykorzystywane do oceny, w tym wykorzystanie Testów Lei Hyvarinen służących do oceny widzenia u dzieci we wczesnym okresie rozwoju.
  6. Funkcjonalna ocena widzenia dzieci w wieku szkolnym, narzędzia wykorzystywane do oceny, w tym Testy Lei Hyvarinen służące do oceny widzenia u dzieci w wieku szkolnym.

Prowadzenie kursu: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących

Kurs odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń

Informację o zakwalifikowaniu się na kurs prześlemy oddzielnym zawiadomieniem e-mail.

Liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do przesyłania wstępnych kart zgłoszenia.

Koszt kursu 600 zł.

Karta zgłoszenia na kurs

Miejsce szkolenia: Ośrodek dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie ul. Kopińska 6/10 organizator zapewnia pomoce dydaktyczne, dobre warunki nauki, dostęp do pracowni terapii widzenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Zaświadczenie: Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kontakt: Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza” Warszawa, ul. Kopińska 6/10 tel./fax 22 822 03 44; www.tecza.org; e-mail: tecza@idn.org.pl

Zapisy: Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres CKK „Tęcza”: 02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10.