Aktualności

Dogoterapia

W Placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Tęcza realizowany jest kompleksowy proces terapeutyczny oparty o możliwie najlepszą wiedzę i praktyki w zakresie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych mających na celu podniesienie komfortu ich życia zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i społecznym. W ramach terapii w Ośrodku Kopińska realizowane są zajęcia z dogoterapii.

Wielokrotnie potwierdzono już pozytywny wpływ terapii z udziałem zwierząt w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wśród których należy wymienić chociażby:
– pomoc w leczeniu zaburzeń neurologicznych,
– pobudzenie więzi i zachowań prospołecznych,
– równoważenie zaburzeń emocjonalnych
– poprawa samopoczucia osób biorących udział w terapii,
– poprawa zdolności komunikacyjnych.

Odpowiednio przeszkolony pies potrafi wzbudzić mnóstwo niesamowitych emocji u dziecka, które do tego czasu nie potrafiło ich okazać. Właśnie kontakt z psem pomaga dziecku otworzyć się na otoczenie i zwalczyć bariery, kt.re do tej pory wydawały się nie do pokonania. Dziecko uwielbia przytulać psa, czuć jego oddech, obecność psa sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie. Pies jest stworzeniem, które nie ocenia, a cierpliwie słucha i pomaga każdemu.

Wielokrotnie obserwujemy jak dzieci stopniowo przechodzą od strachu, niechęci aż do (z czasem) całkowitego zaakceptowania obecności psa. Co najważniejsze zaczynają go głaskać, czesać, jednocześnie wyrażając przy tym ogromną radość. Dziś dzieci te, już nie boją się zwierzęcia, potrafią nawiązać bezpośredni kontakt z psem, przy czym bardzo dobrze się bawi podczas każdej terapii.

Istnieje wiele form terapii, jednak każda stricte dotycząca terapii kontaktowej niesie ze sobą mnóstwo wyzwań zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty. Osiągnięcie zamierzonych celów związane jest niejednokrotnie z pokonywaniem barier. Jednym z głównych problemów stających przed terapeutą oraz pacjentem jest wybór odpowiedniego mediatora, który pomoże w osiągnięciu wyznaczonych celów. Dlatego tak bardzo ważne jest uwzględnienie wszystkich aspektów związanych z chorobą oraz przebiegiem terapii.

Śmiało można stwierdzić, że najbardziej dostępnym mediatorem w pracy z pacjentem jest właśnie zwierzę. Według Marii Czerwińskiej pojęcie dogoterapia oznacza leczenie przez kontakt z psem − łagodnym, przyjacielskim, wiernym, oddanym, miękkim i puszystym. Terapia ze zwierzęciem stanowi formę wspomagającą wieloprofilowe usprawnianie. Jest to metoda pomagająca wzmocnić efektywność właściwej rehabilitacji, podczas której terapeuta wspomagany jest przez specjalnie wyselekcjonowanego i przeszkolonego psa.

Zwierzę pomaga poprawić ogólny stan zdrowia. Wywiera pozytywny wpływ na stymulację chorego do zwiększenia aktywności. Obecność psa na zajęciach jest doskonałą formą motywacji do podjęcia nowych działań. Kontakt z psem wprowadza do terapii spontaniczność, daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia radość.

Pies motywuje pacjentów do pracy, dzięki czemu zauważalna jest zmiana zachowań i aktywności dzieci, która z początku przejawia się tylko w obecności czworonoga, a z czasem jest zauważalna w innych sytuacjach. Odpowiednia motywacja dziecka do pracy z terapeutą powoduje zwiększoną chęć podejmowania zadania, które jest przed nim stawiane. Pomimo występowania ograniczeń wynikających z dysfunkcji i związanych z tym trudności udaje się utrzymać aktywność, co następnie powoduje uzyskanie pożądanego efektu czyli aktywizację określonej sfery.

Dzięki wsparciu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadania publicznego i kolejnej już edycji działalności zapoczątkowanej dzięki pozyskaniu grantów z Dzielnicy Ochota z otwartego konkursu pn. “Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin” w Stowarzyszeniu Tęcza realizowana jest dogoterapia.

W ramach zadania publicznego udało się zrealizować ponad 120 godziny zajęć dogoterapii dedykowanych niepełnosprawnym podopiecznym Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami przy ul. Kopińskiej 6/10 w Warszawie.

Ponadto udało się zorganizować zajęcia z zakresu spotkań i edukacji z psem w formule otwartej dla rodziców podopiecznych, osób ze społeczności lokalnej oraz podopiecznych innych ośrodków w formie osobnych zajęć lub podczas podczas corocznego pikniku Stowarzyszenia Tęcza, który odbył się w czerwcu 2019 r.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image