Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym

Termin : nabór na rok 2019

Karta zgłoszenia na kurs

30 godzinny kurs o charakterze warsztatowym, realizowany podczas trzech sesji weekendowych, dla osób pracujących z małymi dziećmi z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością złożoną: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Zagadnienia:

Rozpoznanie możliwości percepcyjnych dziecka.
Odczytywanie, interpretowanie i adekwatne reagowanie dorosłego na sygnały komunikacyjne dziecka na rożnych etapach rozwoju.
Wstępna komunikacja przedsłowna.
Metody komunikowania się z dzieckiem niepełnosprawnym.
Trening konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwijania komunikacji .
Rozwój zabawy u dziecka z niepełnosprawnością złożoną.
Odczytywanie, interpretowanie i adekwatne reagowanie dorosłego na sygnały komunikacyjne dziecka na najwcześniejszych etapach rozwoju.
Asymilacja informacji u dziecka i wykorzystanie jej na właściwy dialog z dorosłym.
Interakcja i dialog dziecka z dorosłym.
Metody natychmiastowego naśladownictwa, mowy równoległej z komentarzem dotykowym.
Rozpoznawanie możliwości percepcyjnych dziecka.
Wczesna komunikacja przedsłowna – metody dla rodziców.
Trening konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju komunikacji na podstawie wideo obserwacji.
Miejsce szkolenia:

Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa ul. Kopińska 6/10

Wykładowca:

mgr Barbara Wójcik surdopedagog, logopeda i terapeuta komunikacji AAC, wieloletni pracownik Zespołu Ośrodków dla Dzieci Niewidomych i Słabowidacych Stowarzyszenia „Tęcza” – dyr. Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

Zaświadczenie: Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cena Kursu wynosi 500 zł

Kontakt: Centrum Kształcenia Kadr „Tecza” Warszawa ul. Kopińska 6/10; tel./fax: 22 8220344; www.tecza.org; e-mail: tecza@idn.org.pl
Zapisy: Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailowa na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres: CKK „Tęcza” 02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10.

Zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym numerem naszej "Tęczowej Gazetki", w którym znajdziecie szereg przydatnych materiałów i porad. teczowa_gazetka_2018-11