Zatrudnimy dobrze zorganizowaną osobę do prowadzenia sekretariatu Stowarzyszenia Tęcza.

Nasza organizacja kompleksowo wspiera osoby niewidome i słabowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością prowadząc w Warszawie trzy placówki edukacyjne, rehabilitacyjne i zdrowotne dla małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dla osób dorosłych. Pomagamy 350 osobom niepełnosprawnym, zatrudniamy zaangażowany zespół terapeutów, pracowników obsługi i administracji.

W sekretariacie zbiega się wiele kluczowych spraw, a osoba tu pracująca powinna czuwać przede wszystkim nad obiegiem informacji i koordynować bieżące sprawy organizacyjne.
Do obowiązków pracownika sekretariatu należeć będzie m.in.:
– kompleksowa organizacja pracy biura,
– obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz zapewnienie płynnego obiegu informacji,
– redagowanie pism i dokumentów,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia,
– inne bieżące sprawy administracyjne i biurowe,
– wprowadzanie danych do systemu rozliczeń medycznych.

Praca w godzinach 9-15. Przy wyborze pracownika sekretariatu będziemy brać pod uwagę predyspozycje osobiste i umiejętności: znajomość pakietu Microsoft Office i swobodna obsługa komputera oraz podstawowych programów biurowych; komunikatywność, łatwość pracy w zespole, dobra organizacja pracy, doświadczenie na podobnym stanowisku lub w organizacji pozarządowej.

Miejsce pracy siedziba Stowarzyszenia przy ul. Kopińskiej 6/10 (Warszawa-Ochota).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub mailowego.
CV prosimy przesyłać na adres: a.witarzewska@tecza.org