Zatrudnimy fizjoterapeutę z doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi (kursy, szkolenia) w Poradni dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15.

Zapewniamy zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej oraz wizyty domowe. Gwarantujemy pracę w doświadczonym i zaangażowanym zespole terapeutycznym.

Praca w pełnym wymiarze godzin (etat) lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

Zapraszamy do współpracy.

➡️ tecza@tecza.org

➡️ tel. 22 658 43 30