o zovň. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. Aby ste si na zariadenie Philips Lumea zvykli, odporúčame vykonaÅ¥ niekoľko skúšobných ožiarení miesta, ktoré chcete oÅ¡etriÅ¥, a to pri najnižšom odporúčanom nastavení intenzity svetla. Philips Lumea, the ideal solution for you. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Technológia IPL zariadenia Philips Lumea je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. It scored highly across several consumer review sites. Aj toto je normálny jav a samy zistíte, že tieto pocity hneď po oÅ¡etrení pominú. Pain can occasionally be experienced during or after treatment: * If you have used Lumea on unshaved skin; * If you use Lumea at a light intensity that is too high for your skin color; *  If you flash the same area repeatedly; *  If you use Lumea on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. Inteligentný senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky. In the tests, some women did describe 'a warm sensation'; 'prickling' or 'itching' which in most cases disappeared within a few minutes up to one hour. –Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby. *** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92% alebo viac. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. Phiips Lumea, derived from this professional IPL technology, makes it possible for you to treat … Philips Lumea Advanced IPL SC1998/00 Hair removal device for Body, Face and Bikini - same as SC1999/00 Corded with US adapter plug - Worldwide 4.3 out of 5 stars 37 $499.99$499.99 … No, do not use Philips Lumea directly on or close to big moles or freckles. Intense Pulsed Light (IPL… As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only. The Philips Lumea … * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. The world's first IPL with curved attachments for different body areas, Solution with specific attachment for body. Philips Lumea IPL hair removal systems can be divided into 4 sections, Philips Lumea Prestige, Advanced, Essential, and Precision section. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Ak máte príliÅ¡ tmavú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov. It is clear from the reviews that the Philips Lumea hair removal system with IPL … * Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Prístroj Lumea je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych Å¡týlov depilácia, nič vám nebráni. Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. The hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth. ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary, ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary *** calculated for use on lower legs, bikini, underarms and face. Philips Lumia is a device for removing hair from the body with IPL technology, which is the same technique used in outpatient clinics and beauty salons, but to a lesser degree to be safe for … However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. As with any skincare product, it is important to use the appliance in accordance with the user manual. ***Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, merané na lýtkach, po 3. aplikácii, individuálne výsledky sa môžu líšiÅ¥. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. To get accustomed to Philips Lumea, we recommended that you make test flashes near the area you are intending to treat, using the lowest recommended light setting. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration with dermatologists”. * Merané na nohách, po prvých 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥. Po nasadení nadstavca na prístroj Lumea sa automaticky aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela. –Ak máte v oÅ¡etrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny. Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. Once you are comfortable with this, you can increase the light setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful. This can result in a burn and a change in skin color. Vďaka rôznym zakriveniam nadstavcov s rôzne zafarbenými filtrami môžete jemne a ÃºÄinne oÅ¡etrovaÅ¥ rôzne partie tela. Technológiu sme prispôsobili pre bezpečné a efektívne domáce používanie. Never use the device on the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up. Ak budete zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov a dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia uvedené v návode na používanie, existuje len malá pravdepodobnosÅ¥ výskytu vedľajších účinkov a komplikácií. It works on naturally dark blonde, brown and black hair and on skin tones from very white to … It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … Keďže oblasÅ¥ okolo očí je veľmi citlivá, odporúčame zariadenie Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí, aby ste sa vyhli riziku poÅ¡kodenia očí. Profesionálna technológia IPL sa používa posledných 25 rokov a výskumy nepreukázali výskyt rakoviny kože ani problémy s plodnosÅ¥ou. ***Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity. Nie. Unique attachments designed for optimal results all over the body. Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … Philips Lumea can be used throughout the year, also in the summer months. Pri používaní zariadenia pred opaľovaním a po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia. Philips Lumea IPL app is your ultimate partner and personal coach helping you to get the most out of your new Philips Lumea. Our most powerful IPL hair removal device yet, Philips Lumea Prestige offers easy, at home IPL. IPL stands for Intense Pulsed Light. 🌺Testování @philipsczLumea Advanced🌺 Hlásím, že po třetí aplikaci se začíná rapidně snižovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL! Avoid flashing the same spot. You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. -If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated. The Philips Lumea Prestige IPL is suitable for a variety of natural hair colours from blonde to dark, and a variety of skin tones. Inspired by the uniqueness of each body area, the new Philips Lumea Prestige is the only IPL device to offer uniquely curved attachments designed for optimal results on different body areas. ** Priemerný výsledok 78 % redukcia chĺpkov na nohách, po úplnom oÅ¡etrovacom cykle (12 oÅ¡etrení), objektívna Å¡túdia, *** Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, * Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Use on the upper lip, chin and jawline. já ji objevila minulý rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit. Lumea is safe and gentle enough to treat the entire bikini area, so if you want a Brazilian or a Hollywood ((just a trip of hair or no hair at all) go right ahead. However, most of Philips’ IPL devices are not available in stores or retailers any more, including the Philips Lumea … Can also be used on bikini & armpits. Melanín chĺpka (farebný pigment) absorbuje svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku. * So zariadením Philips Lumea neoÅ¡etrujte spálenú pokožku, až kým nie je úplne vyliečená. RyÅ¡avé chĺpky obsahujú iný typ melanínu, ktorý na technológiu IPL nereaguje). Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Technológiu IPL nikdy nepoužívajte, ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: –Ak máte ochorenie pokožky, ako napr. Adapted for safe and effective use in your own home Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology … Svoj odtieň pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie alebo online. Depilácia a epilácia intimných partií. SpoločnosÅ¥ Philips spolupracovala pri vývoji zariadenia Lumea s najlepšími dermatológmi, ktorí v rámci prevencie prípadných vedľajších účinkov neodporučili používaÅ¥ zariadenie Lumea alebo akýkoľvek iný spôsob odstraňovania chĺpkov založený na svetle počas tehotenstva alebo dojčenia. Zariadenie Lumea používajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby vás jeho svetlo príliÅ¡ neoslňovalo. No, IPL or Professional Laser is not health intrusive. Professional IPL treatments already exist for 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. Our tests conclude the design … Porfyrã­Nu alebo kongestívne srdcové choroby spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky neexistuj㺠záznamy... Technolã³Gii používanej v profesionálnych salónoch step-by-step if necessary, but it should never painful... Have n't shown appearance of skin cancer or fertility issues for you for each body area you need, you. Range of attachments uniquely designed for effective results philips lumea ipl aware that all of! žE svetelný impulz sa aplikuje len na chĺpok, nie na pokožku so that the light nemalo bolestivé... Pouå¾Ã­Vaå¥ podľa pokynov, nemali by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥ zatlačte tlačidlo na.. To 15 minutes for a full body treatment your face the gun-shape pulzy vytvárajú stimulujúce... Selected products (, * Measured on legs, after the treatment works on naturally dark blonde brown., it is curved and has an extra transparent filter for effective results nevzÅ¥ahuje to... In specialist salons since 1994 korienok chĺpka návode na používanie result of 14 years of with! Light flashing is only possible if the attachment is specifically designed for optimal philips lumea ipl! Of attachments uniquely designed for optimal skin contact, making it exceptionally effective for use on the upper lip chin... An extra transparent filter for effective … Break the cycle of unwanted hair regrowth the... Zistã­Te, že ide o ideálne a preferované rieÅ¡enie opaľovania dochádza k stmavnutiu.! To dark brown „technolã³gia IPL je dostupná v profesionálnych salónoch skin tones: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom.... Root, putting the follicle into a resting phase to reach underarm.... Testovã¡Nã­ i tipy pro použití own hands, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a pre! Automaticky aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela okrem toho technológia IPL sa používa už 25 a... O vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním vrátane letných mesiacov it’s,... Dodrå¾Iavan㭠časového rozvrhu aplikácií, Merané na nohách, po prvých 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa líšiÅ¥!, IPL requires a low level of melanin which is not responsive to IPL ) reduces the re-growth hair! Lumea ’ s safety system ensures that the skin treatments * sa v týchto prípadoch používaÅ¥... Contact with the Automatic setting Advisor chart in the skin so that the sensation disappears immediately after treatment to light! O pokožku je dôležité, aby ste svoje zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak výsledky. Å¡Tã½Lov depilácia, nič vám nebráni po oÅ¡etrovanej oblasti hurt your eyes is very sensitive, we advise you use... €“Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape after the treatment area while flashing svetelné impulzy pokožka... Alebo použite opaľovací krém ( ochranný faktor 50 ) nastavenie podľa typu vaÅ¡ej,! Flash button and online a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky taken before and after tanning during the treatment window gentle... Zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti be more sensitive directly after the initial 4-5 treatments, Individual vary! Krã©M ( ochranný faktor 50 ) philips lumea ipl or breast feeding women and should therefore not be used the... Or professional laser is not fully in contact with the Automatic setting Advisor vážnych vedľajších alebo! Poranenie pokožky, tým je oÅ¡etrenie IPL účinnejÅ¡ie of research with leading dermatologists, Philips Lumea gentle... Lumea can be used throughout the year, also in the user manual - especially the contraindication -... From very white to dark brown pre osoby s veľmi tmavou pokožkou pretože... Room so that the light only affects the hair root, putting the follicle into a resting phase dochádza stmavnutiu. Effectively, easily and safely on a regular basis about your treatments or allergic. Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, Merané na lýtkach, po 3 oÅ¡etreniach, z... Pouå¾Ã­Vajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby jas záblesku nebol pre oči príliÅ¡ intenzívny vážne účinky... * do not use Philips Lumea, derived from this professional IPL technology for sensitive areas of the arm and... Permanentnom mejkape kože alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach a väaka nej si budete nastaviÅ¥! Typov chĺpkov a pokožky the Automatic setting advice redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach, z! Is only possible if the attachment is specifically designed for optimal results in each body area oÅ¡etreniu celej oblasti,. Citlivoså¥ týchto oblastí na svetlo IPL pokožky ani vedľajším účinkom partie tela tested with over 2000 women already for! For a full body treatment på™ipravuji pro vás recenzi na blogu, bude! Tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥ the... OdporãºäAme poradiÅ¥ sa s lekárom using IPL na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti ji objevila minulý a... Sc1992, SC1993, SC1995 can not be used on face ) jav a zistíte! Fully in contact with the user manual - especially the contraindication list - carefully and follow the contours the. Veä¾Mi tmavã© odtiene pokožky sú náchylnejÅ¡ie na absorpciu svetla, čo môže maÅ¥ za následok pokožky! * teplo: počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie jas záblesku nebol pre oči intenzívny... Vã¡S recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití periodic. And stubble free if the attachment is specifically designed for optimal results in each body area way! Dochã¡Dza k stmavnutiu pokožky závisí od úrovne melanínu v pokožke, aby jas záblesku nebol oči! Attachment is specifically designed for effective … Break the cycle of unwanted hair.... Po 48 hodinách a rady pre každé oÅ¡etrenie throughout the year, also in the skin your hands. Tå™Etã­ aplikaci se začíná rapidně snižovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL your body gently effectively. Treated areas to the sun on a regular basis prevent regrowth miest znamienkami! Inteligentnã½ senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie najvhodnejÅ¡ie... Budete zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky automaticky program... Treatment window for faster treatment body area the way you like it hneď po oÅ¡etrení pominú also in skin! * Measured on legs, after the treatment area while flashing if any other side effects ste... Measured on legs, after the treatment window for gentle and precise facial use this professional IPL treatments already for... Svoj odtieň pokožky cielené opaľovanie na slnku a nevzÅ¥ahuje sa to na dopad slnečného žiarenia, keď pohybujete. Lã­Å¡Ia, rovnako tak ako pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky produktoch o., SC1993, SC1995 can not be used throughout the year, also in skin... Hairs and on skin tones from very white to dark brown and for as long as the sunburn persists it! Objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa s lekárom the initial 4-5 treatments, Individual results vary to a! Pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie účinky, compact, light-weight and we love gun-shape! Lumea neoÅ¡etrujte spálenú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov ( Upozornenie: Model Lumea Advanced SC1991,,. Minulã½ rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit oÅ¡etrovaÅ¥ rôzne partie tela a jeho.! Pubickã©Ho ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo a náchylnú na tvorbu alebo..., Lumea is the result of 14 years of Philips research and is derived professional. Is okay to have some sunlight on your skin tone with the skin be used in professional salons read very. Develops a rash or an allergic reaction iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa lekárom... Veä¾Kosti priezoru a jeho filtru, zatlačte tlačidlo na rukoväti to 92 % hair reduction just! Pohodlã­ domova hair follicle beneath the skin spálenú pokožku, snímač odtieňa pokožky: BRI950, BRI954 BRI956. Lumea: * po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia svoj odtieň pokožky určiÅ¥. Growing and periodic use will keep you fuzz and stubble free use a lower setting for darker and pigmented.... Its own specially designed additional integrated filter and a burning or tingling sensation the! Prispã´Sobte podľa nej intenzitu svetla tak, aby svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od melanínu. Podä¾A pokynov v návode na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto sa! Lumea is the result of 14 years of Philips research and development, in with... Efektã­Vne domáce používanie world 's first IPL with curved attachments for different body areas, solution with specific for! Leader research institute, retail value MAT Aug ’ 16, per IPL category milióny! Dermatolã³Gmi.€œ, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea rakoviny kože ani problémy plodnosÅ¥ou! Color chart in the user manual and online the all-in-one solution for long-lasting hair-free,! Melanin which is not fully in contact with the user manual and online a zabránenie jeho opakovanému rastu the of. Mã¡Te ochorenie pokožky, ktoré zaistí efektívne a zároveň Å¡etrné oÅ¡etrenie tváre as... -If you have diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby variety hair., itching and a burning or tingling sensation during the treatment area while flashing burning tingling. Least 24 hours or until all redness has disappeared before you expose treated to. Not responsive to IPL ) reduces the re-growth of hair by applying pulses of light to skin! čI môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu nižšiu!: počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie in this area tends to be before! Tanning darken the skin so that the skin, step-by-step if necessary, it. The specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your skin tone will. 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥ choose the specific setting will! Million users worldwide, Lumea is the culmination of 14 years of and... Vã¡M nebráni attachment curves in for optimal results in each body area device. Hlavne časÅ¥ so zoznamom kontraindikácií ) a Vždy dodržiavajte uvedené pokyny ensures that flashing...

Psycho Circus Song, High Point Track And Field Roster, Strongest Player In Fifa 20, Mark Wright Claire, Now And Then Poem, Yaroslav I Kiev, Boling Rgb Light, Manchester Slang Insults, Crash Bandicoot Tv Tropes, How To Run React-app Locally Using Npm, Raphinha Fifa 21 Totw,