Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekty dofinansowane przez

Logo PFRON

Projekt -  Wczesna pomoc dziecku niewidomemu

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekt pn. „Wczesna pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt -  Wsparcie osób dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodku dziennym.

W okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 Stowarzyszenie Tęcza realizuje projekt pn. „Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt grantowy realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa z operatorem – Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W ramach projektu grantowego przetestowana będzie innowacja społeczna pn. „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą niepełnosprawną w okresie starzenia się oraz pogarszania się sytuacji rodziny” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017.

          

 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym.

 Projekt "Otwieramy drzwi" - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.

Remont sieci elektrycznej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością, ul. Kopińska 6/10 - 1 marca-30 listopada 2018.

Stworzenie nowej strony internetowej oraz zaprojektowanie folderu informacyjnego Stowarzyszenia Tęcza jako kluczowych elementów komunikacji społecznej w organizacji -  1 marca-30 listopada 2018.

Dogoterapia w Tęczy - 15 marca - 30 czerwca 2018.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt "Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością"  

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 25 osób z niepełnosprawnością sprzężoną zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa oraz przyległe powiaty: piaseczyński, legionowski i warszawski zachodni.