Rozmiar czcionki:

Dzień dobry,

25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Informujemy, że administratorem Pana/Pani dany osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie

ul. Kopińska 6/10 zwanym dalej ADO lub Stowarzyszenie,

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu rekrutacji, rejestracji, deklaracji, umowy, lub poprzez dobrowolne podanie na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym  

Jak sposób możesz skontaktować się z nami w kwestii Twoich danych osobowych?

Kontakt z administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  ul Kopińska 6/10 ,

02-321 Warszawa bądź drogą elektroniczną  email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celach statutowych Stowarzyszenia.  Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów medycznych, podatkowych rachunkowych oraz kadrowo- płacowych).

Podstawami prawnymi do przetwarzania danych w Stowarzyszeniu są :

Zgoda tj. art. 6 ust .1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z ograniczeniami w kontakcie miedzy Stowarzyszeniem a zainteresowanym

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu , sprostowania, żądania zmiany i wnioskowania o usunięcie danych, w tym bycia zapomnianym lub ograniczenia ich przetwarzania , a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w określonym prawem przypadkach.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania stosownych rozliczeń pomiędzy Stowarzyszeniem a osobą zainteresowaną następnie zostaną zarchiwizowane na czas przewidziany odrębnymi przepisami.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby inne niż wymienione, w tym są profilowane dla tego celu.

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo złożyć skargę do :

Po 25 maja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

Kontakt z administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  ul Kopińska 6/10 ,

02-321 Warszawa bądź drogą elektroniczną  email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym w tym organom ścigania.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zgromadzone dane nie będą służyć do profilowania oraz nie będą podejmowane na ich podstawie w sposób zautomatyzowany decyzje. Dane nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. Państw trzecich ) ani do Organizacji międzynarodowych.