Rozmiar czcionki:

19 czerwca 2011 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" wybrano nowe władze Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.

Prezesem Stowarzyszenia została Anna Witarzewska, a skarbnikiem Stowarzyszenia - Krystyna Furjan.

Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się następująco:

1. Halina Frankowska - wiceprezes

2. Iza Grochowska-Tomasik - wiceprezes

3. Ewa Osiewicz-Maciejczyk - sekretarz

4. Angelika Broniewska - członek Zarządu

5. Andrzej Krajewski - członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Anna Lalak - przewodnicząca

2. Jolanta Jabłońska

3. Piotr Skolud

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano następujące osoby:

1. Marta Sawoni - przewodnicząca

2. Ewa Kazubek

3. Teresa Winiarczyk