Rozmiar czcionki:

"Widziane dotykiem” to tytuł zbioru prac zawartych w kalendarzu firmowym Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na rok 2009, wykonanych przez naszych podopiecznych podczas zajęć terapeutyczno – plastycznych, które mają na celu pobudzenie wyobraźni niepełnosprawnych artystów oraz rozpoznawanie wszelakich form i faktur przez dotyk.

 


Wszystkie prace powstały podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez wybitnych plastyków w jednym z naszych dziennych ośrodków dla młodzieży na ul. Leonarda 12 w Warszawie.

PODZIĘKOWANIA:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzacych „Tęcza”, składa serdeczne podziękowania Firmie PTU S.A za zainteresowanie twórczością plastyczną naszych młodych niepełnosprawnych artystów, podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza” oraz wsparcie finansowe działań naszej organizacji.
- Dzięki Państwa dobroczynności zostanie dokończony remont w nowej placówce dla dzieci najmłodszych, która otrzymała lokal przy ul. Nowolipie 13/15 w Warszawie. W wyremontowanej części Poradni funkcjonują już gabinety – psychologiczny i logopedyczny.
W pozostałej, remontowanej jeszcze części, zamierzamy prowadzić zajęcia rehabilitacji ruchowej (sala gimnastyczna), diagnostykę okulistyczną (gabinet lekarski) i terapię widzenia (gabinet terapii widzenia).
Poradnia obejmuje różnymi formami pomocy ok. 150 maluchów z całej Polski i ich rodziny.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Dyrektora Biuro Marketingu Marka Maciasia oraz do Pana Bartłomieja Sopoćko za: życzliwość, wrażliwość na twórczość młodych niepełnosprawnych artystów oraz zaangażowanie i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.