Rozmiar czcionki:

Rada Rodziców
Przy Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami i
Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęcza” ul. Kopińska 6/10 Warszawa

Prezydium w składzie:

 • Przewodnicząca Rady – Edyta Kielan, tel. 502 736 909
 • Wiceprzewodnicząca Rady – Anna Baska
 • Skarbnik –  Małgorzata Antosiak
 • Sekretarz - Michał Błaszczyk

Komisja Rewizyjna Rady w składzie:

 • Przewodniczący Komisji – Małgorzata Maj
 • członek Komisji – Katarzyna Kielska-Kolenkiewicz
 • członek Komisji – Piotr Kolenkiewicz

Kontakt z Radą Rodziców:

 • telefon:   502 736 909

Numer konta do wpłat składek:

Alior Bank nr 07 2490 0005 0000 4000 8123 7027 , (składka 50 zł semestr ) tytułem Rada Rodziców 2017/2018, dane Dziecka + nr grupy

Regulamin Rady Rodziców (pdf)

Uchwała nr 8 w sprawie zmiany nazwy RR

 

Rada Rodziców i Opiekunów w Ośrodku Wsparcia "Sokrates"

 • Przewodnicząca Rady – Halina Frankowska
 • Skarbnik – Teresa Dominik  
 • Sekretarz - Anna Grossman
 • Członek - Tadeusz Cieplik