Rozmiar czcionki:
W poradni realizowane są programy terapii opracowane indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie kompleksowej diagnozy dziecka.
Program terapii obejmują:
- terapię widzenia
- terapię psychologiczną
- wsparcie psychologiczne i psychoedukację rodzin
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia pedagogiczne, tyflopedagogiczne
- orientacja przestrzenna i wsparcie w czynnościach życia codziennego
- terapia Integracji Sensorycznej
- zajęcia/konsultacje fizjoterapeutyczne
 
Zajęcia i konsultacje terapeutyczne odbywają się:
- w siedzibie Poradni przy ul. Nowolipie 13/15
- w domach dzieci