Rozmiar czcionki:

W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2017 roku realizujemy projekt z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością pn. „Wsparcie osób dorosłych z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną” adresowany do 35 podopiecznych Dziennego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Specjalnej SOKRATES mieszczącego się przy ul. Leonarda 12 na warszawskiej Woli.

Wszyscy beneficjenci projektu to osoby po 25. roku życia, znajdujące się już poza systemem edukacji szkolnej. Są to osoby z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością (fizyczną, intelektualną, komunikacyjną, wzrokową, słuchową, cechami autyzmu), niesamodzielne, zależne od opieki innych. Niestety, ze względu na dysfunkcje i sprzężoną niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności zawodowej.

W ramach projektu organizowane są zajęcia wspierające samodzielność, rozwijające zainteresowania oraz aktywizujące osoby z niepełnosprawnością: zajęcia arteterapeutyczne (ceramiczne), terapia w czynnościach życia codziennego, zajęcia plastyczne, zajęcia w kuchni terapeutycznej, zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia oraz orientacja przestrzenna i trening widzenia.

Dla wszystkich beneficjentów projektu Ośrodek SOKRATES to JEDYNE MIEJSCE ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA. W ciągu dnia mają możliwość nawiązywania i utrwalania kontaktów społecznych, utrwalać zdobyte wcześniej umiejętności, rozwijać swój potencjał. Działania prowadzone w ramach projektu przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, samotności i izolacji, zamknięciu dorosłego niesamodzielnego człowieka w czterech ścianach. Rodzice mogą w tym czasie pracować zawodowo, odpocząć, zregenerować siły, odetchnąć od nieustającej opieki nad swoim niepełnosprawnym bliskim.