Rozmiar czcionki:

Dzięki środkom Fundacji PZU mogliśmy ponownie uruchomić działalność popołudniowej świetlicy terapeutycznej w Ośrodku dla Osób Dorosłych ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy ul. Leonarda 12.

W godzinach 14-16.30 prowadzone są atrakcyjne zajęcia grupowe terapeutyczne (wielozmysłowa stymulacja, biblioterapia, terapia zajęciowa) i relaksacyjne oraz zajęcia indywidualne. Projekt odpowiada na ogromne zapotrzebowanie społeczne ze strony rodzin opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rodzice mają możliwość kontynuacji pracy zawodowej oraz innych aktywności życiowych. Działalność świetlicy pozwala rodzicom/opiekunom zadbanie o stan zdrowia, wytchnienie, regenerację sił psychofizycznych. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2016.