Rozmiar czcionki:

 Książka Bezpieczeństwo i ochrona

Książka dla zainteresowanych bezpieczną przyszłością niepełnosprawnego członka rodziny.

W ramach zrealizowanego w 2015 r. projektu „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, sfinansowanego ze środków FIO, przetłumaczono i wydano 1.500 egzemplarzy poradnika „Bezpieczeństwo i ochrona. Sześć kroków do udanego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Poradnik jest efektem współpracy Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) z kanadyjską organizację PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network), która od kilkudziesięciu lat tworzy w swoim kraju rozwiązania dotyczące środowiskowego wsparcia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zależnych tzw. kręgi wsparcia.  Tak jak wszyscy rodzice na świecie Kanadyjczycy martwili się o bezpieczną przyszłość niesamodzielnych, dorosłych członków rodziny, zadając sobie pytanie – „Co stanie się z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie?”. Nie wyobrażali sobie, że ich dziecko trafi do instytucji całodobowej typu Dom Pomocy Społecznej.

 Książka oparta jest o osobiste doświadczenia osób i rodzin, które myśląc o przyszłości swojego niepełnosprawnego (często już dorosłego) dziecka, zbudowały własną wizję niezależnego życia. Odpowiadając na szereg pytań zawartych w książce rodzice mogą sobie uświadomić własne priorytety, a także uzmysłowić, że mogą spróbować skorzystać z potencjału innych ludzi ze swojego otoczenia społecznego (przyjaciół, sąsiadów, fachowców, wolontariuszy) i zaplanować przyjazny krąg wsparcia wokół osoby z niepełnosprawnością,  jednocześnie włączając ją samą do życia społecznego. Modelowy krąg wsparcia – stworzony za życia rodziców – działa również po ich śmierci, dając szansę osobie niepełnosprawnej na życie we własnym, naturalnym środowisku społecznym.

 Poradnik ze wstępem polskim oraz z opisem pięciu polskich doświadczeń - przykładów uruchomionych Kręgów Wsparcia – jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Tęcza w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.