Rozmiar czcionki:

WARSZTAT TEATRALNY „ Powiedz mi, pokaż, pozwól przeżyć“

Centrum Kształcenia Kadr "Tęcza" zaprasza wszystkich studentów uczelni 
pedagogicznych, terapeutów, nauczycieli, pedagogów przedszkolnych pracujących
z dziećmi w normie intelektualnej oraz z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności
 do udziału w warsztatach.

CEL WARSZTATU

Zapoznanie uczestników z różnymi technikami teatralnymi i parateatralnymi możliwymi
do wykorzystania w pracy pedagogicznej I terapeutycznej

PRZEBIEG WARSZTATU

1. Wykład z pokazem multimedialnym: "Rola działań teatralnych w edukacji iI terapii"

2. Część praktyczna warsztatu w formie trzech bloków:

SŁOWO (technika mowy): ćwiczenia oddechowe, dykcyjne,
ćwiczenia wyrabiające umiejętność słuchania i wypowiadania się zasady interpretacji 
wiersza adaptacja tekstu bajek ibaśni, przygotowanie scenariusza przedstawienia 
zapoznanie z różnymi formami teatralnymi: 

żywy plan, teatr lalek, teatr cieni itp.

RUCH I GEST: zabawy pantomimiczne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia rozwijające twórczą 
wyobraźnię i koncentrację oraz umiejętność współdziałania w zespole, zabawy 
i ćwiczenia kształtujące plastykę ruchu I gestu, zabawy muzyczne i proste układy
 choreograficzne dla dzieci sprawnych ruchowo i z dysfunkcją ruchu.

EMOCJE: ćwiczenia na uzewnętrznienie emocji poprzez mimikę i ekspresję ciała, etiudy 
i zabawy teatralne, elementy dramy.

Czas trwania warsztatu: 30 godzin . Zajęcia w niedziele: 15 maja,22 maja,29 maja 2011r.

Koszt: 450 zł.

PROWADZĄCY:

Joanna Malczak – Wójcicka Aktorka, absolwentka Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I Teatralnej w Łodzi,
przez szereg la tzwiązana z TeatremNarodowym w Warszawie, oligofrenopedagog. 
Od 15 latpracująca jako pedagog specjalny i instruktor teatralny.

Razem z mężem prowadziła szereg warsztatów dlanauczycieli i terapeutów.

MarekWójcicki Aktor, absolwent PWSFTViT w Łodzi, aktor teatrów warszawskich: Narodowego i
 Na Woli, oligofrenopedagog, tyflopedagog. Wykładowca interpretacji piosenki 
naWydzialeWokalnym( sekcja estrady) w Średniej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Razem z żoną od lat zajmujący sięarteterapią wśródosób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

ZAŚWIADCZENIE

Osoba, która ukończyła warsztat teatralnyotrzymuje zaświadczenie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskania iI uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzyogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

WARSZTAT " Terapia przez sztuki plastyczne - ceramika"

Ogłaszamy nabór na zjęcia warsztatowe oraz chętnych na szkolenia indywidualne

Najbliższe terminy warsztatów: 28-29 maj i 4-5 czerwca 2011r.

Program: Podstawowe informacje nt. ceramiki, rodzajów glin, szkliw i materiałów ceramicznych etc.

Przygotowywanie gliny i różnych mas ceramicznych.

Przygotowywanie angob, barwieniegliny.

Poznawanie podstawowych technik ceramicznych

1 - lepienie "z kuli",

2 - lepienie z wałeczków,

3 - lepienie z plastrów,

4 – toczenie na kole,

5 – praca przy użyciu form gipsowych.

Podstawy rzeźby ceramicznej.

Specyficzne techniki ceramiczne przydatne w pracy z niepełnosprawnymi.

Przygotowanienarzędzi i pomocyprzydatnych w pracown iceramicznej.

Wykonanie formy gipsowej.

Przygotowywanieszkliw.

Różnetechnikiszkliwienia.

Różne techniki wypalania, pakowanie pieca.

Zasady BHP.

Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Warsztaty prowadzą doświadczone instruktorki ceramiki i terapeutki zajęciowe w placówkach rehabilitacyjnych StowarzyszeniaTęcza :

KatarzynaModrzejewska – zajmuje się ceramiką od blisko 20 lat, od 10 lat zatrudniona w pracowni ceramikiośrodkaStowarzyszenia "Tęcza" przyul. Leonarda 12 w Warszawie.
Członkini Stowarzyszenia Artystów Ceramików "Keramos", związana z pracownią Keramosu, gdzie równieżprowadzi kursy i warsztaty ceramiki.

Klementyna Kot – Członkini Związku Ceramików Polskich, Współpracuje z placówkami rehabilitacyjnymi Stowarzyszenia “Tecza”..

Czas trwania warsztatu lub zajęć indywidualnych: 30 godzin

Koszt : 450 zł.

Zaświadczenie: Osoba , która ukończyła kurs ceramiczny otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Kontakt : Centrum Kształcenia Kadr " Tęcza"
Warszawa , ul. Kopińska 6 / 10
tel / fax: ( 022) 822 03 44
www.tecza.org e - mail: tecza@ idn.org.pl 
Dyrektor: EwaOsiewicz- Maciejczyk

Tel. kom. 0 603 648 541

 

 

SZKOLENIE "Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością"

Kurs 30 godzinny.

 

Termin szkolenia 22 i 23 pażdziernika, 29 i 30 października 2011r.

Miejsceszkolenia: OśrodekdlaDzieciNiewidomychiSłabowidzących w Warszawieul. Kopińska 6/10

Szkolenie przeznaczone dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i kadry profesjonalnej zajmujących się opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym.

1.Zagadnienia prawne związane z pomocą społeczną w odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

2. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi o różnym stopniu dysfunkcji.

3. Metodypracy z dzieckiem trudnym (ADHD, autyzm, zachowania buntownicze).

4. Komunikacja alternatywna.

5. Warsztaty praktycznej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z uwzględnieniem zagadnień higieny osobistej.

Koszt kursu: 300 zł

 

Kontakt : Centrum KształceniaKadr " Tęcza" Warszawa , ul. Kopińska 6 / 10

tel / fax: ( 022) 822 03 44 www.tecza.org e - mail: tecza@ idn.org.pl

Dyrektor: EwaOsiewicz- Maciejczyk

Tel. kom. 0 603 648 541