Rozmiar czcionki:

Film promujący zajęcia

Terapia przez sztuki plastyczne - ceramika. Kurs weekendowy 40 godzinny.

Podstawowe zagadnienia realizowane w toku kursu:

 1. Nauka wykorzystywania różnych tworzyw do własnej twórczości artystycznej.
 2. Nauka komponowania prac ceramicznych z wykorzystaniem takich tworzyw jak drewno, szkło, masy plastyczne.
 3. Przygotowanie angob, barwienie gliny.
 4. Poznawanie podstawowych technik ceramicznych możliwych do wykorzystania w pracy z osobą niepełnosprawną.
 5. Podstawy rzeźby ceramicznej.
 6. Toczenie na kole.
 7. Barwienie prac, dobór szkliw, szkliwienie.
 8. Obsługa pieca ceramicznego.
 9. Podstawowe zasady BHP w pracy ceramika.
 10. Prace powstałe podczas zajęć praktycznych będą eksponowane w Zespole Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży przy Stowarzyszeniu "Tęcza".
 11. Uczestnicy kursów biorący udział we wszystkich zajęciach przewidzianych programem otrzymają stosowane zaświadczenie zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Zaświadczenia te potwierdzają nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z tematyką zajęć wyszczególnionych w zaświadczeniach.
 12. Zajęcia prowadzą artystki ceramiki i terapęutki zajęciowe. Członkinie Stowarzyszenia Artystów Ceramików "Keramos".
 13. Do dyspozycji pracowania ceramiczna zaopatrzona w koło garncarskie i elektryczny duży piec ceramiczny.

Warunki przeprowadzenia kursu odbywają się z uwzględnieniem standardów BHP.

Kurs przeznaczony dla 10 osób.

Koszt kursu - 450 zł.