Rozmiar czcionki:

Logo Mazowsze

Zapraszamy do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest:

"Zatrudnienie Asystentów Osoby Niepełnosprawnej(AON)/Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej(AOON) do realizacji usług asystenckich na rzecz niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Zobacz pełną treść zapytania ofertowego.