Rozmiar czcionki:

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zakończyła się rekrutacja do Projektu „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 25 osób niepełnosprawnych, które mogą już korzystać z popołudniowej świetlicy terapeutycznej oraz usług asystenckich świadczonych przez Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja Projektu umożliwi zwiększenie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – usługi asystenckie w szczególności pozwolą na zwiększenie wsparcia ONI w środowisku lokalnym, zwiększenie ich aktywności społecznej.