Rozmiar czcionki:


Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman przyznała wyróżnienia trzem finalistkom konkursu w tym Annie Witarzewskiej Prezes Stowarzyszenia TĘCZA.

W tym roku kapituła miała wyjątkowo trudne zadanie - z szerokiego grona zgłoszonych osób wybrać laureata oraz finalistów.

Nagrodę otrzymują osoby wyjątkowo zasłużone w pomocy dzieciom. Chodzi o motywowanie i inspirowanie profesjonalistów zajmujących się ich problemami. Została przyznana po raz siódmy, ale po raz pierwszy wręczana jest w Łodzi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundację Zeszytów Literackich.