Rozmiar czcionki:

Nasza inicjatywa "KRĄG WSPARCIA" zwyciężyła w konkursie S3KTOR 2015 w kategorii projektów społecznych.

Kilka warszawskich organizacji (oraz Tęcza) realizowało w ubiegłym roku pilotażowy projekt „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Zainspirowały nas rozwiązania kanadyjskie. Wiele osób wokół nas (zwłaszcza kiedy barierą jest niepełnosprawność intelektualna) nie ma grupy przyjaciół, odczuwa samotność, wykluczenie, potrzebuje po prostu towarzystwa, serdeczności, zainteresowania, uwagi innej osoby. Zbudowaliśmy razem, w oparciu o pomoc wolontariuszy, społeczną sieć wsparcia wokół kilkunastu rodzin. Kręgi wsparcia działają do dziś - zmieniły one życie wielu osób. Rodziny zaczęły myśleć o przyszłości swoich, w różnym stopniu niesamodzielnych, niepełnosprawnych dorosłych dzieci. Inicjatywa jest pionierska, nowatorska, chcemy ją kontynuować, promować, opowiedzieć o niej szerzej. Razem możemy zmienić społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zbudować kręgi przyjaznych ludzi!

Więcej informacji można znaleźć tu:

http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktors3ktor-2015/lista-nominowanych-inicjatyw